Aktualności

Zarządzenie Nr 8/2017
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jerzmanowej
z dnia 21 grudnia 2017


W sprawie; określenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018r. 

Na podstawie art.129 § 1  i art. 130§ 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. oraz Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2014r.  poz. 1502 z późn. zmianami)

Zarządzam co następuje:

§ 1 Dzień 2 stycznia 2018r. ustalam  dniem wolnym od pracy w zamian za ustawowo dzień wolny od pracy przypadający w dniu 6 stycznia 2018r.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zamieszczeniu na stronie BIP.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 grudnia 2015 15:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1736
27 grudnia 2017 08:33 (Administrator ) - Zmiana treści zakładki.
27 grudnia 2017 08:32 (Administrator ) - Zmiana treści zakładki.
15 grudnia 2015 15:39 (Administrator ) - Zmiana treści zakładki.